TNO: ‘Energietransitie gebouwde omgeving moet sneller’

Nieuws 26-02-2021 om 11:22 - Alle rubrieken


TNO: ‘Energietransitie gebouwde omgeving moet sneller’

De energietransitie in de gebouwde omgeving gaat te langzaam en daardoor dreigen de klimaatdoelen voor 2050 niet te worden gehaald, vindt TNO. Het onderzoeksinstituut stelt in een paper daarom een aanpak voor gebaseerd op groepen van gebouwen met vergelijkbare kenmerken waarop een vergelijkbare verduurzamingsoplossing toepasbaar is.

Hiervoor heeft TNO een zogenaamde ‘contingenten-aanpak’ ontwikkeld die door slimme matching en vraagbundeling moet leiden tot een meer uniforme renovatieaanpak. Dit maakt het mogelijk om verduurzamingsrenovaties efficiënter uit te voeren. Hierdoor worden renovaties goedkoper en kunnen sneller uitgevoerd worden. Om de aanpak te doen slagen pleit TNO voor een nationale renovatiestrategie, aldus de paper.

In de paper concludeert TNO dat er al veel activiteiten plaatsvinden in het kader van de energietransitie gebouwde omgeving. “Maar in de huidige fase ligt de focus sterk op het laaghangend fruit of simpelweg op reguliere woningverbetering”, stelt Rogier Donkervoort, TNO-onderzoeker Energietransitie Gebouwde Omgeving. “Gebouwen gaan veelal van energielabel C naar B waarbij we niet weten of dit ingrepen zijn waarmee de woning (op termijn) van het aardgas af kan. We komen nu in de gebouwvoorraad uit bij de echt lastige uitdagingen. Op dit moment wordt daarbij veelal gewerkt met maatwerkoplossingen per gebouw. Dit maakt de huidige werkwijze onnodig inefficiënt, duur en traag. Op deze wijze gaan we het tempo van 200.000 woningen per jaar rond 2030, dat nodig is om de klimaatdoelen te bereiken, niet halen.”

Gebouw-DNA

TNO stelt voor om de huidige aanpak te combineren met onze voorgestelde contingentenaanpak. Een contingent is een cluster van gebouwen waar dezelfde verduurzamingsoplossing op toepasbaar is. Dit wordt volgens Donkervoort bepaald op basis van het ‘gebouw-DNA’. “Dit is een set gedetailleerde eigenschappen per gebouw, waarbij zowel naar technische kenmerken, de omgeving als de bewonerswensen wordt gekeken. Deze contingenten omvatten gemiddeld zo’n 15.000 tot 30.000 gebouwen. Een contingent bundelt de vraag en dat maakt de ontwikkeling en toepassing van uniforme verduurzamingsoplossingen mogelijk. Deze oplossingen kan je dan als pakket per gebouw binnen dat contingent herhaalbaar toepassen.”

BronTNO


Redactie

Contactpersoon:
Geen contactpersoon.

Adres:
Flemingweg 8, 2408 AV Alphen aan den Rijn, Nederland

Telefoon:
088 776 34 44

E-mail:
Openen

Over Redactie:
Het Nationaal BIM Platform is de community voor iedereen met interesse in het nieuwe bouwen, Bouwwerk Informatie Modellen (BIM), 3D-bouwen en innovaties in de bouw. We informeren over trends en bedrijven in de bouwsector en verbinden BIM-specialisten en bedrijven met elkaar.

Lees meer

Reacties

Om reacties te kunnen plaatsen en bekijken moet je ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen.